Obec Bajtava

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Samospráva obce

E-mail Tlačiť PDF

 

 

 

 

Oznamujeme občanom, že obecný úrad bude z technických príčin od 22.2.2021 do 26.2.2021 zatvorený.

Za porozumenie ďakujeme

Értesítjük a lakosságot, hogy a községi hivatal 2021.02.22-től 2021.02.26-ig technikai okokból zárva tart.

Megértésüket köszönjük.

 

 

 

 

ako-sa-scitat - SK+HU 1184x656.png

 

 

 

Po desiatich rokoch sa na Slovensku opäť uskutoční sčítanie obyvateľov.  Papierovú formu  sčítacích hárkov po prvý raz v histórii nahradí elektronický sčítací formulár.

Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára do 31. marca 2021.

Povinnosť sčítať sa majú všetci obyvatelia, ktorí majú v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt.

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc z 31. decembra 2020 na 1. januára 2021.

Vyplnenie formulára prebieha výlučne elektronicky pomocou počítača, tabletu, alebo mobilného telefónu s pripojením na internet. Obyvateľ sa sčítava sám z domu, alebo môže požiadať o pomoc blízkej osoby. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony, sčítací formulár vyplní jeho zákonný zástupca.

Sčítací formulár bude dostupný na webovej stránke www.scitanie.sk alebo sčítať sa môžete aj cez mobilnú aplikáciu.

Obyvatelia, ktorí nemajú k dispozícii potrebné počítačové vybavenie, internet, alebo chýbajú im digitálne zručnosti môžu využívať tzv. asistované sčítanie. To znamená, že buď navštívia kontaktné miesto, kde sa sčítajú sami vyplnením elektronického  sčítacieho formulára prípadne za pomoci stacionárneho asistenta, alebo telefonicky požiadajú o mobilného asistenta, ktorý ich navštívi doma a sčíta ich.

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu, na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky, asistovaná časť sčítania začne od 1. apríla 2021 a potrvá najneskôr do 31. októbra 2021.

Sčítanie obyvateľov prinesie nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o domácnostiach obyvateľov a ich bývaní.

Bližšie informácie o sčítaní obyvateľov nájdete na webovej stránke www.scitanie.sk

 

 


 

Tíz év elteltével ismét népszámlálást tartunk Szlovákiában. A történelemben először a papíralapú népszámlálási ívet felváltja annak elektronikus változata.

Az elektronikus népszámlálásra 2021. február 15. és március 31. között kerül sor.

A népszámlálásban köteles részt venni mindenki, aki a Szlovák Köztársaság területén állandó vagy átmeneti tartózkodási hellyel, esetleg megtűrt státuszúként tartózkodási engedéllyel rendelkezik. Lakosnak számít továbbá az európai uniós állampolgár, ha a szokásos tartózkodási helye a Szlovák Köztársaság területén van.

A lakos által a kérdőívben megadott összes adatnak a népszámlálás szempontjából döntő pillanatra kell vonatkoznia, ami a 2020. december 31. és 2021. január 1-je közti éjfél.

A népszámlálási ív kitöltése kizárólag elektronikusan, számítógép, tablet segítségével, interneten keresztül történik. A lakos a kérdőívet önmaga tölti ki otthonában, vagy megkérheti közeli hozzátartozója segítségét. Kiskorú vagy cselekvőképtelen személy helyett az elektronikus kérdőívet a törvényes képviselő tölti ki.

Az elektronikus kérdőív a www.scitanie.sk honlapon, illetve az erre a célra létrehozott mobil applikáción keresztül érhető el.

Azok a lakosok, akik nem rendelkeznek számítógéppel, internettel, vagy nincsenek számítógépes ismereteik, élhetnek az ún. asszisztált számlálás lehetőségével. Ez azt jelenti, hogy felkereshetik a kapcsolattartó helyet, ahol a népszámlálási ívet vagy önmaguk töltik ki, vagy asszisztens segítségét kérhetik, illetve telefonon mozgó asszisztenst igényelhetnek, aki a lakosokat az otthonaikban keresi fel és a lakosokkal együtt elvégzi az elektromos kérdőív kitöltését.

Az aktuális járványügyi helyzetre való tekintettel, a Szlovák Köztársaság Kormányának határozata értelmében a népszámlálás asszisztált része 2021. április 1-jén kezdődik és legkésőbb október 31-éig tart.

 

A népszámlálás pótolhatatlan információkat biztosít a társadalom állapotáról, a demográfiai, szociális, gazdasági és kulturális struktúrákról, valamint a lakosok élet- és lakáskörülményeiről, melyek például a községek megosztott adójának, a projektek stb. alapját képezik.

A népszámlálással kapcsolatos bővebb információt a www.scitanie.sk honlapon találnak.

 

 

 

 

 

 

 

Nové opatrenia – Covid 19

Vážení spoluobčania !

Vláda Slovenskej republiky od 27. januára 2021 do 7.februára 2021 prijala nové, prísnejšie opatrenia v súvislosti šírenia koronavírusu na Slovensku:

Zákaz návštev medzi rodinami, ktoré nežijú v jednej domácnosti.
Zakazujú sa otvárať kostoly pre verejnosť.
Povolený je pobyt v prírode len v rámci okresu - okres pobytu nie je povolené opustiť, ďalej platí zákaz vychádzania.
Práca je povolená len z domu - ak nie je možné nariadiť prácu z domu, tak s potvrdením od zamestnávateľa je možná výnimka na vycestovanie do práce a to aj do iného okresu.
Výnimky zo zákazu vychádzania:

Cesta s cieľom zaobstarania nevyhnutných životných potrieb - potravín, liekov, zdravotníckych prostriedkov, hygienického a drogériového tovaru, krmiva a ďalších potrieb pre zvieratá, pohonných látok.
Cesta do zdravotníckych zariadení s cieľom neodkladnej zdravotnej starostlivosti.
Cesta do lekárne či na testovanie na koronavírus.
Cesta do poisťovne, banky a do servisu motorových vozidiel.
Povolené je tiež vycestovať v prípade zabezpečenia starostlivosti o blízku osobu, ktorá je na takúto starostlivosť odkázaná.
Povolené je "venčenie" v okruhu 1000 metrov v okolí bydliska.
Zo zákazu je vyňatá aj cesta na pohreb, na ktorom sa môže zúčastniť len šesť osôb.


V nadväznosti na uvedené vládne opatrenia vám oznamujeme, že od 27. januára do 7. februára 2021 Obecný úrad v Bajtave ruší stránkové dni a komunikácia s úradom bude prebiehať výlučne cez emailovú poštu alebo cez telefón.


Prosíme občanov o dodržanie uvedených opatrení !


 Tisztelt lakosok !

2021. január 1-jétől 2021. január 24-ig a Szlovák Köztársaság kormánya új, szigorúbb intézkedéseket fogadott el a koronavírus szlovákiai terjedésével kapcsolatban:

A nem ugyanabban a háztartásban élő családok közötti látogatás tilos.
Betiltották a nyilvános istentiszteleteket.
A természetben tartózkodni csak járáson belül szabad – a kijárási tilalom továbbra érvényes.
A munka csak otthonról engedélyezett - ha nem lehet otthonról megoldani, akkor a munkáltató igazolásával kivételt adhat akár egy másik járásba is.


Kivételek a kijárási tilalom alól:

Alapszükségletek beszerzése - élelmiszerek, gyógyszerek, higiéniai és gyógyszertári cikkek, állatgondoskodás.
Orvoslátogatás sürgős orvosi ellátás céljából.
Utazás gyógyszertárba vagy koronavírus-tesztre.
Utazás biztosító társasághoz, banki és gépjármű szervizbe.
Közeli rászoruló személy ellátása.
Kutyasétáltatás a lakóhely körül 1000 méteres körzetben megengedett.
Temetéseken hat személy vehet részt.


Az említett kormányzati intézkedéseket követően tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2021. január 27-től - február 7-ig a Községi Hivatal törli ügyfélfogadását, és a hivatallal való kommunikáció kizárólag e-mailben vagy telefonon történik.

Kérjük a lakosságot az intézkedések betartására !

 

 

Opatrenia Sociálnej poisťovne v súvislosti s koronavírusom: 

Nahlásenie stavu vodomerov – Oznam ZSVS - Január 2021

Vzhľadom k vzniknutej mimoriadnej situácii v súvislosti s rozšírením koronavírusu – COVID – 19 boli v Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. prijaté prísnejšie opatrenia, v rámci ktorých bolo rozhodnuté o pozastavení výkonu odpočtov stavov vodomerov pracovníkmi ZsVS, a.s. do 24. januára 2021.

Z uvedeného dôvodu nebudú naši pracovníci fyzicky vykonávať odpočty, ale telefonicky kontaktovať zákazníkov so žiadosťou o vykonanie samoodpočtu vodomeru a nahlásenie stavu.

V prípade, že niektorí zákazníci nebudú do 24.1.2021 týmto spôsobom oslovení, touto cestou si ich dovoľujeme požiadať o spoluprácu pri nahlásení stavu, a to na e-mailovú adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. alebo vyplnením aktívneho formulára na webovej stránke spoločnosti www.zsvs.sk alebo na tel č. 0911 044 574.

Pri takomto nahlásení vodomeru je potrebné, aby ste uviedli technické číslo odberu, číslo vodomeru, adresu odberného miesta, dátum odpočtu a stav vodomeru v m3.

A vízóra állásának bejelentése – ÉRTESÍTÉS – 2021 január

A koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében elrendelt rendkívüli helyzet miatt 2021. január 24-ig a Nyugat-Szlovákiai Vízművek alkalmazottai nem fognak fizikailag vízóra leolvasást végezni, hanem telefonon lépnek kapcsolatba az ügyfeleikkel azzal a kéréssel, hogy végezzék el a vízórák leolvasását és jelentsék az állapotot.

A vízóra állását elektronikus úton is bejelentheti a Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. e-mail címre, vagy kitöltheti az aktív űrlapot a társaság www.zsvs.sk weboldalán , vagy a 0911 044 574- es telefonszámon.

A vízmérő ilyen módon történő jelentésekor meg kell adni a gyűjtés műszaki számát, a vízmérő számát, a gyűjtőhely címét, a leolvasás dátumát és a vízmérő állapotát köbméterben.

 

 

 

 

 

 

 

Projekt : " Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu v obci Bajtava"

 

 

Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normálna tabuľka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

 

 

 

 

Obec podpísala zmluvu s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu o poskytnutí dotácie   12 825 pre projekt “Budovanie bezplatnej Wifi siete v obci Bajtava“ .Spoluúčasť obce na projekt je plánovaná vo výške 675 , čo je 5 % z celkového rozpočtu projektu, ktorý je plánovaný vo výške 13 500 €. V súčasnosti prebieha kontrola

 

 


Názov projektu:Budovanie bezplatnej Wifi siete v obci Bajtava

ITMS2014+:311070T123

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Prijímateľ:Obec Bajtava

Miesto realizácie: Obec Bajtava

Výška nenávratného príspevku: 12 825,00 €

Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti

30 Mbit/s.

Prístupový bod:

1.Obecný úrad a kultúrny dom – 4 ks externý AP

2. Materská škola – 2 ks externý AP

3. Mládežnícky klub – 1 ks externý AP

4. Obytný komplex – 1 ks externý AP

5. Skládka odpadu, budova Vážnice – 1 ks externý AP

Aktuálny stav realizácie projektu: Na realizáciu hlavnej aktivity projektu bolo vykonané verejné obstarávanie, ktoré po ukončení prijímateľ podal na kontrolu riadiacemu orgánu. Po schválení kontroly verejného obstarávania riadiacim orgánom bude nasledovať realizácia projektu.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán:
www.eufondy.sk

 

 

 

 

Adresa úradu:

Obec Bajtava č.  86
943 65 Bajtava

Tel./ fax:

+421 36 75 75 128

E- mail:


Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Starosta obce:

Jozef BENKÓ
kontakt: 0915 662 400

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Poslanci obecného zastupiteľstva:  

Terézia BERNáTH-zástupca starostu obce
Ildikó VARGOVÁ                                                       
Vojtech MLATEC
Alfréd BALLÁN
Krisztina KOČNER

Hlavná kontrolórka obce:
Mária BALOGOVÁ

e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Úradné hodiny:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

obedňajšia prestávka

7:00 - 15:00
7:00 - 15:00
7:00 - 17:00
nestránkový deň
7:00 - 15:00

12:00 - 12:30

Symboly obce

Erb obce
Pečať obce
Vlajka obce